mercoledì 8 marzo 2017

Bezruč Petr

Bezruč Petr, 1867—1958, vl.jm. Vladimír Vašek, Č. básník. Syn slezského buditele Antonína Vaška (1829 až 1880). B. se ztotožnil s osudem slezského lidu a vyjádřil jeho i svůj vlastni protest proti sociálnímu a národnostnímu útisku ve Slezsku v bás. sbírce Slezské písně. Mimo ni napsal B. několik básní (Stužkonoska modrá) a povídek. Nár.um. (1945): Ř.rep. t., muzeum, blednička, lid. ozn. pro chlorózu. Bledské jezero, slovinský Bled —alpské ledovcové jezero v Jugoslávii, v Julských Alpách, 501 m n.m., 1,4 km2, hluboké až 31 m.

Dubroinik

Dubroinik, přístavní m. v Jugoslávii v Charvátsku u Jaderského moře. 31 lOOobyv. Mořské lázně a tur. středisko. Letiště, Hradby a bašty Min-četa, palác Sponza, kláštery, třída Stradum. — D.,púv. jm. Raguza, zal.

martedì 7 marzo 2017

Baltrušaitis

Baltrušaitis [-tys] Jurgis, *1888, fr. historik uměni litevského pův.; hl. téma: vliv mimoevr. kultur na evr. um. středověku a renesance.

V sev. Švýcarsku

v sev. Švýcarsku, 1729 km2, 1,1 mil. obyv., kantonální m. Curych. Curyšské jezero, něm. Zůrichsee — ledovcové jezero ve Švýcarsku u m. Curychu, v alpském předhoň, 406 m n.m., 88,5 km2, hluboké až 143 m. Přítokem ř. Linth, vytéká Limmat. Curzon [kérzn] George Nathaniel, mar-kýz z Kedlestonu, 1859 — 1925, brit. konzervativní politik; 1899-1905 místokrál a gen. guvernér v Indii, 1919 — 24 min. zahraničí.

Damaroň

damaroň [malajštinaj. Agafhis - rod jehličnatých dřevin z čeledi blahočeto-vitých. Známo 20 druhů. Rostou na již. polokouli. D. bílá, Agathis ti/hu, poskytuje pryskyřici (manila-kopal)-Damaskinos, 1891 -1949, vl.jm. Dimi-trios Papandreu, řec. patriarcha, od 1938 athénský arcibiskup; 1944-46 regent za krále Jiřího II. damaskiay, rukopisné sborníky kázáni a poučných slov, rozšířené od 17. do 18.st. zvi. v Bulharsku. Pojmencvány podle textů byz. kazatele Damaskina Studila (I6.st.). V I8.sl, obecný název novobulh. duchovně světských sborníků.

Boileau-Despréaux

Boileau-Despréaux [boalo depreo] Ni-colas, 1636-1711, fr. básník a lit. kritik; teoretik klasicismu v poetice ( Umění básnické).

Nástroje a celestu

nástroje a celestu, Koncert pro orchestr, dva houslové a tři klavírní koncerty), vokální (tři Vesnické scény, Cantata profana) a komorní (smyčcová kvarteta, houslové sonáty. Allegro barbaro pro klavír, Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje). Je též autorem folkloristických prací Rumunské lidové písně z Bi-haru, Vladařská lidová hudba a Slovenské lidové písně.