venerdì 3 marzo 2017

Borodáč Ján

Borodáč Ján, 1892 — 1964, sl. herec, režisér a pedagog; člen SN D (1924 — 45. od 1953 režisér činohry) a Státního div. v Košicích (1945 — 53, ředitel); prof. VŠMU, 1953 — 58 děkan div. fakulty. Zasloužil se o profesionalizaci sl. div. Inscenoval domáci (Chalupka, Záborský, Palárik, Gregor-Taiovský, Hviezdoslav) a svět. (Gogol, Čechov, Shakespeare) klasiku. Vydal sborník O slovenské národně divadlo a Památi. L.s.c. (1952), Ř.pr. (1960), Ř.rep. (1962); nár.um. (1955).

Nessun commento:

Posta un commento