lunedì 6 marzo 2017

Cúth Juraj

Cúth Juraj, *1926, sl. právník; prof. univ. v Bratislavě. Nejvýzn. publikace: Neplavebně využíváme vod medziná-rodných riek, Medzinárodné rieky, Medzinárodnoprávny režim Dunaja podlá Bělehradského dohovoru. cntis [kutys, lat.] viz kůže.

Nessun commento:

Posta un commento