martedì 7 marzo 2017

Damaroň

damaroň [malajštinaj. Agafhis - rod jehličnatých dřevin z čeledi blahočeto-vitých. Známo 20 druhů. Rostou na již. polokouli. D. bílá, Agathis ti/hu, poskytuje pryskyřici (manila-kopal)-Damaskinos, 1891 -1949, vl.jm. Dimi-trios Papandreu, řec. patriarcha, od 1938 athénský arcibiskup; 1944-46 regent za krále Jiřího II. damaskiay, rukopisné sborníky kázáni a poučných slov, rozšířené od 17. do 18.st. zvi. v Bulharsku. Pojmencvány podle textů byz. kazatele Damaskina Studila (I6.st.). V I8.sl, obecný název novobulh. duchovně světských sborníků.

Nessun commento:

Posta un commento